załącznik nr 3 do umowy – mapa | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha