Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha