Załącznik nr 8 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha.