Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha.