załącznik nr 5 do SIWZ- standardy cięcia koron drzew | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha.