Załącznik nr 4 do SIWZ – mapy | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha.