Załacznik nr 3 do SIWZ – kosztorys | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha.