Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy prac | Utrzymanie zieleni w Alei Wojska Polskiego na obszarze 3,03 ha.