Załącznik nr 7B – Zał 3 do umowy cz.II Zestawienie danych o obiektach | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy