Załącznik nr 7A do SIWZ – Zał 3 do umowy cz.I Zestawienie danych o obiektach | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy