Załącznik nr 1A do SIWZ – Zał 2 do um. cz.I Warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac. | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy