Sprostowanie do ogłoszenia | Utrzymanie zbiorników wodnych w parkach m.st. Warszawy