Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.