Komunikat 05.04.2019 | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy.