Załącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji