Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji