Załącznik nr 2 do OPZ- Lokalizacja obiektów | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji