Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu Zamówienia | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji