Załącznik nr 1 do OPZ – Zakresy robót konserwacyjnych | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji