Informacja o wyniku postępowania dla cz. I, II, IV | Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji