Informacja o wyniku postępowania | Utrzymanie placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w 2018 r.