Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Utrzymanie Parku Cichociemnych o pow. 18 ha.