Załącznik nr 3 do SIWZ – kosztorys ofertowy | Utrzymanie Parku Cichociemnych o pow. 18 ha.