Załącznik nr 1 do SIWZ – Warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac | Utrzymanie Parku Cichociemnych o pow. 18 ha.