Załącznik nr 3 do SIWZ- Wykaz toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r