KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b37a8e1c-6b18-4fe3-a881-092253265ebd | Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r