Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz urządzeń | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy