Załącznik nr 4 do OPZ | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”