Załącznik nr 1d do OPZ | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”