Załącznik nr 1c do OPZ – Przedmiar | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”