Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”