Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”