Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy | Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż ścianki boulderingowej w Parku Morskie Oko w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy