Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż ścianki boulderingowej w Parku Morskie Oko w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy