Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż ścianki boulderingowej w Parku Morskie Oko w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy