załącznik nr 1 do SIWZ – program funkcjonalno- użytkowy | Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż ścianki boulderingowej w Parku Morskie Oko w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy