Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna