SIWZ – zmiana 20.04.2018 | „Rewitalizacja Parku Żeromskiego” w ramach realizacji projektu, pn.: „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”