Załącznik-nr-8-do-SIWZ-wzór-umowy_24.05.2019 | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”