Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”