Załącznik nr 7 do SWIZ – formularz ofertowy | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”