Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”