Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz sprzętu | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”