Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”