Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia_13.06.2019 | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”