Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”