Ogłoszenie o zamówieniu | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”