Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy zmiana 07.12.2018 | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”