Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty zmiana 27.11.2018 | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”