Załacznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamowienia | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”